باشگاه مشتریان و CRM

با وجود هزینه‌های زیاد برای جذب کاربران، همواره یکی از مهمترین دغدغه‌ی هر صاحب کسب و کار، کسب سود از کاربران فعلی است. عنچنین به دلیل عدم وجود ساختار در شرکت‌ها، تبلیغات در صورت وجود، به نتیجه نرسد و نهایتا مدیران مجموعه‌ها نسبت به تبلیغات دلزده و و دلسرد شوند. تیس‌نت با ایحاد ساختار و فرایند با رویکرد ایجاد یک باشگاه مشتریان کمک خواهد کرد تا بتوان مشتریان را حفظ کرد و گسترش داد.

CRM در ظاهر ساختاری برای ارتباط با مشتریان است اما در واقع نظم سازمانی است که می‌تواند حس خوب و تجربه‌های جدید برای مشتریان ایجاد نماید.