اپلیکیشن تیس نت

اپلیکیشن تیس نت در واقع یک گیمیفیکیشن است که این فرصت را در اختیار شما قرار می دهد تا بهترین کارایی را در قاب حوزه فعالیت خود پیاده سازی می نمائید.تیس نت جهت ارائه خدمات بهتر به مشتریان سعی دارد با این اپلیکیشن بهترین راهکار در هر حوزه را توسط صاحبان آن حوزه بدست آورد و به ایشان ارائه نماید.

در این گیمیفیکیشن بهترین ایده ها تخفیفات ویژه و خدمات خاصی ارائه خواهد شد تازه های علمی علی الخصوص در حوزه IT، مارکتینگ و برندینگ، بازیها و سرگرمی ها و اتفاقات روز دنیای علم از جمله مواردی است که در این اپلیکیشن به شما ارائه خواهد شد.

اپلیکیشن چیستا که در راستای اهداف فوق به زودی در اختیار کاربران قرار می گیرد .