درباره تیس‌نت:

با استعانت از ایزد منان و به لطف و پشتوانه تجارب ۱۵ ساله مدیریتی در دو شرکت فراگسترش الکترونیک و شرکت گسترش هزاره فن آوری ایده نوین (اینوتک) هم اکنون با دیدگاهی جدیدجهت خدمت رسانی در این حوزه با دیدگاه هم پوشانی و ارتقاء سطح کیفی جهت سازمانها،ارگانها، نهادها و مجموعه های خصوصی و دولتی، شرکت توسعه طرح و ایده سپنتا ( تیس‌نت ) را به ثبت رسانده ایم.

با توجه به تجربه چندین ساله در این حوزه مهمترین مسئله حال حاضر در مجموعه های مختلف را عدم استفاده صحیح و بهینه از تجهیزات موجود ارزیابی نموده ایم.
لذا در این راستا با توجه به تجارب و پشتوانه نیروهای فنی در حوزه های مختلف که در تیمهای داخلی و خارجی شرکت خالصه میشوند تصمیم گرفته ایم با توجه به اهداف و رسالت شرکت گامهایی در راستای ارتقاء سطح کیفی استفاده از بستر شبکه برداریم.

اهداف و رسالت:

لذا برخود دانسته تا با آنالیز سیستم و تبیین استراتژی های زیرساختی بر پایه برندینگ و هویت سازی، مجموعه ها را در بهینه سازی زیرساختها یاری نماییم .

از آنجایی که تیس‌نت ضعف اغلب کسب و کارها در حوزه جذب مشتری را نبود زیرساخت اساسی و با هویت می‌داند، رسالت خود را بر آن دیده است تا با مشاوره صحیح ابتدا زیرساخت های داخلی در خصوص شبکه و سیستم‌های مرتبط به باشگاه مشتریان مجموعه را درست نموده تا نهایتا در حوزه ترویج و تبلیغات آنلاین طبق اصول هویتی و برندینگی آن مجموعه اقدام نماید

باشد تا گام‌های موثری در راستای ماندگاری و ارتقای کسب و کارها در ایران عزیزمان برداریم.

اهداف و رسالت:

شرکت توسعه طرح و ایده سپنتا (تیس نت) با توجه به تجربه ای که در صنعت IT طی سالیان گذشته بدست آورده به این مهم رسیده است که سازمانها و مجموعه ها در حالیکه به تجهیزات مناسب و به روزی مجهز می باشند اما متاسفانه تنها از ۳۰ %ظرفیت آن استفاده مینمایند.
لذا بر خود دانسته با ارائه مشاوره ای صحیح مجموعه های مختلف را در راستای اهداف سازمانی خود پیش برد تا با کمترین هزینه بیشترین کارایی را از شبکه موجود خود دریافت نمایند.
در این راستا جهت کنترل تمامی پروژه ها سعی کرده با بروز رسانی خود و استفاده از تکنولوژیهای نوین جهت خدمات بهتر به مشتریان از سیستمهای نوین ارتباطی و خدمات رضایت مشتری بهره برده و لحظه به لحظه با کارفرمایان محترم در ارتباطی نزدیک به ارائه خدمات مطلوب پرداخته و به شعار خود که استمرار حضوری موثر جهت کم رنگ کردن دغدغه مدیران و سازمانها است، جامه عمل بپوشاند.