با بررسی رفتار مصرف کننده و عادت کاربر در فضای مجازی میتوان به راحتی دریافت که امروزه کاربران با توجه به وجود اینترنت روی گزینه های همراه توسط اپراتورهای تلفن همراه تمایل دارند تا تمام فعالیت های خود را توسط تلفن های همره خود انجام دهند از این دو کمتر سراغ کامپیوتر و سیستم های مشابه به جهت بررسی موارد عمومی خواهند رفت.در این راستا میبینیم که یکی از موارد مورد توجه در سایت ها همخوانی آن با حالت موبایل می باشد و در نگاه دیگر، میبینیم شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام از محبوبیت بالاتر نسبت به شبکه های اجتماعی مشابه که نیاز به کامپیوتر دارند برخوردار است.

با توجه به چنین شراییط اپلیکیشن هادر روز به عنوان ابزار قویتر و کاربردی تر معرفی میگردند. اپ ها بعنوان معرف و ارائه دهنده خدمات یک مجموعه به حساب می آیند و در صورتیکه داستان خوبی برای مخاطب خود تعریف نمایند یقینا میتوانند یک رسانه و فروشگاه درآمد زا به شمار آیند.اما داشتن یک اپلیکیشن کافی ااست یا خیر؟ برای گرفتن نتیجه از آن باید چه بکنیم؟ داشتن یک اپلیکیشن کافی نیست و باید یک مسیر صحیح را انتخاب کنیم و باید یک مسیر صحیح را انتخاب کرد تا بتوان توسط آن به نتیجه صحیح برسیم، که موارد زیر به اختصار جهت داشتن یک سامانه کاربری اشاره می نماییم.

  1. ایده خلاقانه و انحصاری بدون داشتن رقیب یا رقبای کم، با بررسی مزیت رقابتی، رقبا و بخش بندی بازار
  2.  تیم فنی جهت راه اندازی و پشتیبانی
  3. تیم R&D بازار جهت توسعه ساانه
  4. دیدن قابلیت توسعه در سامانه بر مبنای بررسی نیاز مصرف کننده
  5. تیم در جهت ترویج و بازاریابی در رسانه های مختلف تا جذب حداکثری مخاطب

موارد فوق تعدادی از نیازهایی است که یک مجموعه باید جهت داشتن یک اپلیکیشن در نظر داشته باشد تا بتواند به موفقیت برسد.